Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1152987
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 64 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Czwartek, 2019-04-18

Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

2019-04-05

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

 

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

 

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

 

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

 

Jeżeli  rodzic  został  powiadomiony   o   strajku,   wówczas   ma   prawo   do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

 

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

 

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).


 

Czytaj więcej o: Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczniowie,

2019-04-05

  W związku z możliwą akcją strajkową, do której przystąpią pracownicy naszej Szkoły, począwszy od dnia 8 kwietnia br. do odwołania, zajęcia dydaktyczne w szkole mogą zostać zawieszone. Wynika to z niemożliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki. Jednocześnie w tym czasie szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w naszej szkole będzie niemożliwa, jeśli liczba przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji i bieżące monitowanie pojawiających się wiadomości.

Dyrektor I LO im. K. Miarki

mgr Barbara Modzelewska 


 

Czytaj więcej o: Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczniowie,

DNI OTWARTE W MIARCE

2019-04-05

 

  Kolejny dzień otwarty Miarki za nami. Dziś gościliśmy uczniów klas trzecich gimnazjów. Po przywitaniu w auli szkoły nasi goście mieli okazję wziąć udział w zajęciach z języków obcych, historii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, języka polskiego i wos-u. Pobyt na Dzikim Zachodzie i w słonecznej Bawarii, doświadczenia chemiczne i fizyczne, mecz siatkówki, spotkanie z płazami i gadami, pokaz uzbrojenia żołnierzy II wojny światowej – to tylko część atrakcji, która czekała na gimnazjalistów. 

 

 


 

Czytaj więcej o: DNI OTWARTE W MIARCE