Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1602978
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 155 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Czwartek, 2020-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Lista lektur dla szkół ponadgimnazjalnych na egzamin maturalny od maja 2009 roku

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych

na egzamin maturalny od maja 2009 roku

W związku z wejściem w życieRozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnegooraz kształceniaogólnegow poszczególnychtypach szkół(DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie   maturalnym    z   języka    polskiego   od   maja    2009    roku   obowiązywać    będą   następujące    utwory:

na poziomie podstawowym

1.             LITERATURA POLSKA

Bogurodzicaw kontekście poezji średniowiecznej

Jan Kochanowski - fraszki, pieśnii treny (wybór)

Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy

Daniel Naborowski - wybór wierszy

Wacław Potocki - wybór wierszy

Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór),Hymn do miłości ojczyzny

Adam Mickiewicz - Romantyczność

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz Dziady cz. III

Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie

arystokracjii scena finałowa)

Adam Mickiewicz - wybór wierszy

Juliusz Słowacki - wybór wierszy

Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy

Bolesław Prus Lalka

Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa

Benedykta Korczyńskiego z synem

Eliza Orzeszkowa Gloria victis

Maria Konopnicka Mendel Gdański

Bolesław Prus Kamizelka

Henryk Sienkiewicz Potop

Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy

Jan Kasprowicz - wybór wierszy

Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok

Stanisław Wyspiański Wesele

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Stefan Żeromski Przedwiośnie

Witold Gombrowicz Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

Zofia Nałkowska Granica

Tadeusz Borowski Pożegnaniez Marią(Pożegnaniez Marią,U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu,

Bitwapod Grunwaldem)

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

Bolesław Leśmian - wybór wierszy

Julian Tuwim - wybór wierszy

1

-      Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy

-      Czesław Miłosz - wybór wierszy

-      Krzysztof Kamil Baczyński- wybór wierszy

-      Tadeusz Różewicz- wybór wierszy

-      Zbigniew Herbert - wybór wierszy

-      Miron Białoszewski- wybór wierszy

-      Wisława Szymborska - wybór wierszy

-      Stanisław Barańczak - wybór wierszy

-      JanTwardowski - wybór wierszy

-      Sławomir Mrożek Tango

-       Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga:wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2.            LITERATURA POWSZECHNA

-       Sofokles Król Edyp

-       Horacy - wybór pieśni

-       William Szekspir Makbet

-       Molier Świętoszek

-       Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

-       Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

-       Joseph Conrad Jądro ciemności

-       Albert Camus Dżuma

na poziomie rozszerzonym

jak napoziomie podstawowym, a ponadto:

1.             LITERATURA POLSKA

-       Jan Kochanowski Treny

-       Juliusz Słowacki Kordian

-       Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk

-       Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

-       Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2.             LITERATURA POWSZECHNA

-       Dante BoskaKomedia - fragmenty Piekła

-       Jan Wolfgang Goethe Faust - część I: fragmenty sceny wpracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

-       Franz Kafka Proces

-       Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Uwaga:tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lubkonwencji.