Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1480863
  • Do końca roku: 43 dni
  • Do wakacji: 221 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

„Naukowiec Zawodowiec – Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim”

Powiat Mikołowski we współpracy ze szkołami:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie,

   -  II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie,

   - Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie,

- Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

- Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

realizuje projekt pt:

Naukowiec Zawodowiec –Program Wsparcia
Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020.

 

  Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego pięciu szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Wsparciem w ramach niniejszego projektu będzie objętych 616 uczniów oraz 3 nauczycieli. Podniesienie efektywności kształcenia przewiduje się  dla 440 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki dzięki zastosowanej metodzie eksperymentu.

 

W I LO im. Karola Miarki w Mikołowie będzie realizowany
 
"MODUŁ NAUKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE POPRZEZ EKSPERYMENT czyli:

1.Kółka zainteresowań
a) fizyka 1 gr. 15 os. 30h/gr.
b) biologiczno-chemiczne 2 gr. 15 os. 15h/gr.

2. Indywidualne doradztwo edukacyjno- zawodowe dla 60 uczniów (21K, 39M)
 
W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie w I LO w Mikołowie
-Pracownia fizyczna
- Pracownia Przyrodnicza
 
Wartość projektu: 613 357,69 zł, w tym wkład własny Powiatu Mikołowskiego 61 335,77 zł.