Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1470272
 • Do końca roku: 48 dni
 • Do wakacji: 226 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Środa, 2019-11-13

Imieniny: Arkadii, Krystyna
Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie

 


 

        W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1.  Administratorem  danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów.

 2.   Macie Państwo prawo kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem może odbywać się codziennie pod adresem email: dpoexpert@dpoexpert.pl, telefonicznie pod nr 792946552 oraz korespondencją tradycyjną na adres szkoły.

 3.   Pobierane dane są w celu rekrutacji uczniów do szkoły, prowadzenie ewidencji uczniów w oparciu o przepisy prawa:

  - Przepis prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)  § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) - USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203, w szczególności art. 133 oraz z 2018 r. poz. 650)

 4.   Odbiorcą  danych osobowych Państwa oraz Dzieci będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego, jednakże nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
   

 5.   Dane osobowe Państwa i Dzieci będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach.

 6.  Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie , iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.;

 7.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w celach edukacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 8.  Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.